Beställnings formulär

Nedan följer en mall som du enkelt kan kopiera och besvara när du gör en betesbeställning hos oss. Markera dina svar med fet stil och skicka dem via mail till micke@custombaits.se

1. Vad för slags bete? a. Jerkbait  b. Vobbler djupgående/grundgående

2. Flytande eller sjunkande? a. Flytande  b. Sjunkande

3. Färg? (skriv ner färgerna som du vill ha på betet)

4. Form på betet, det går att rita en skiss på ett vanligt papper fota och bifoga i mailet

5. Längd? (skriv längden i cm)