Vilka beten kan vi tillverka?

Klicka gärna på fliken Betesgalleri för att se ett urval av beten som kunder beställt. Det är som sagt du själv som bestämmer hur betet ska se ut, både till färg och form. Du kan även bestämma om betet ska vara sjunkande eller flytande. Vi kan tillverka både wobblers och jerkbaits i valfri storlek. Vill du ha en wobbler så kan du välja om den ska vara djupgående eller grundgående. Halvfabrikat (omålade beten) kan även beställas hos oss.  Betena levereras utan krokar.

Hur beställer jag ett bete?

Det enda du behöver göra är att skicka en bild på betet du vill at vi ska tillverka. Skriv även längden, bredden, höjden på betet och om det ska vara flytande eller sjunkande. Har du några speciella önskemål, så är vi givetvis öppna för förslag. Bilden och betesbeskrivningen skickar du till: micke@custombaits.se

Hur ritar jag betet?

Lättast är nog att rita betet för hand och sedan ta en bild eller kopia av det. Om du har problem med färgsättningen kan du bara skriva vilka färger du vill ha på betet och var.

Pris

Varje bete prissätts individuellt. När vi prissätter ett bete går vi främst efter längden. Vid större beställningar kan rabatter fås.What kind of lures can we make ?

Take a look at our Lure Gallery where you can find pictures of lures that customers have ordered. It is entirely up to you what the lure should look like, both color and the shape. You can even choose if the lure should be sinking or floating. We make both jerkbaits and crankbaits in different sizes. You can also choose if the crankbait should be deep diving or shallow running. Half made lures, ie lures that you can paint yourself can also be ordered. The lures are delivered without hooks.

How can I order a lure?

The only thing that you have to do is to send us a picture or drawing of the lure that you want us to make. Write the lenght, width and height of the lure and if it should be floating or sinking. If you have special requirements, send us a mail and we will se what we can do for you. Send the drawing or picture of the lure to : micke@custombaits.se

How do I design the lure?

The easiest way is to draw the lure by hand and scan or take a picture of it and send it to us. If you have problems with coloring it, you can write which colors you would like to have on your lure and where.

Price

Each lure is priced individually. When we set the price for a lure we mostly look at the lenght. When buying in larger quantities discounts are given. Please contact us for more information.

Leave a Reply