Nedan följer en mall som du enkelt kan kopiera och besvara när du gör en betesbeställning hos oss. Markera dina svar med fet stil och skicka dem via mail till micke@custombaits.se

1. Vad för slags bete?

a. Jerkbait  b. Vobbler djupgående/grundgående

2. Flytande eller sjunkande?

a. Flytande  b. Sjunkande

3. Färg? (skriv ner färgerna som du vill ha på betet)

4. Form? (skriv namnet på en existernade jerkbait/vobbler, så försöker vi efterlikna formen)

5. Längd? (skriv längden i cm)Below you can find a template which you can easily copy, fill in and send to us. You will have your dream lure in just a few clicks. Mark your answers in bold and send them by e-mail to micke@custombaits.se

1. What kind of a lure?

a. Jerkbait  b. Crankbait deep diving/shallow

2. Floating or sinking?

a. Floating  b. Sinking

3. Color? (write the colors you would like to have on the lure)

4. Design? (write the name of an already existing lure and we will try to make a similar design)

5. Lenght? (write the lenght in cm)

[bestwebsoft_contact_form]

Leave a Reply